Historia warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych. Jakie były kluczowe momenty?

Gdy startowała Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, notowanych na niej było tylko pięć spółek. Obroty sięgnęły mało imponującej kwoty 2 tys. zł. Dziś warszawski parkiet jest największym rynkiem w naszym regionie Europy. W tym roku obchodzimy 30-lecie warszawskiej giełdy

W debacie związanej z 30-letnią działalnością GPW oraz rozwojem rynku giełdowego w Polsce oprócz Wiesława Rozłuckiego wzięli udział obecny prezes GPW S.A. dr Marek Dietl, członek zarządu giełdy Dariusz Kułakowski, pierwsza prezes Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (KDPW) Elżbieta Pustoła (w latach 1994-2009) oraz prof. Janusz Filipiak, założyciel i prezes spółki Comarch (obecnej na giełdzie od 1999 r.).

Uczestnicy spotkania wskazali na 15 przełomowych dla warszawskiej giełdy wydarzeń, jakie miały miejsce w ciągu jej istnienia.

Pierwsza sesja na GPW

Pierwszym z takich kamieni milowych była inauguracyjna sesja, przeprowadzona 16 kwietnia 1991 roku. „Podczas tej pierwszej sesji czuło się ducha historii” – mówił Wiesław Rozłucki. Według niego, wiele osób uważa, że to właśnie ten dzień i to wydarzenie było początkiem nowych czasów oraz prawdziwym końcem systemu komunistycznego w Polsce. „Ten mały krok warszawskiej giełdy, był duży krokiem gospodarki rynkowej w Polsce” – dodał pierwszy szef GPW.

Inauguracyjna sesja na Warszawskiej GPW odbyła się 16 kwietnia 1991 roku.

Kiedy odbyła się pierwsza sesja na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych?

Elżbieta Pustoła wspominała, że pierwsze notowania były przeprowadzane przez pracowników ówczesnego Ministerstwa Przekształceń Własnościowych, przy wsparciu ekspertów z giełdy paryskiej oraz francuskiego centralnego depozytu papierów wartościowych, którzy pracowali w Polsce od września 1990 r. przez 2 lata.

Paryż wzorem dla GPW w Warszawie

Skorzystano z wiedzy i doświadczeń specjalistów z Paryża, ponieważ rynek francuski był w tamtym czasie najnowocześniej zorganizowany i bazował na notowaniach elektronicznych, zdematerializowanych papierach wartościowych oraz wdrożył zarządzanie ryzykiem rozliczeniowym.

Janusz Filipiak na przykładzie Comarchu wskazywał na korzyści, jakie z obecności na warszawskim parkiecie czerpały polskie firmy. „Dla młodych ludzi, którzy współtworzyli Comarch, wejście na giełdę oznaczało, że przed firmą otworzył się wielki świat i stała się ona rzeczywistą częścią systemu kapitalistycznego” – mówił Filipiak. Kapitał pozyskany z giełdy pomógł spółce nie tylko przetrwać pęknięcie bańki internetowej w 2000 roku, ale również w ciężkich czasach rozpocząć ekspansję międzynarodową.

Wzrósł prestiż polskich firm

„Notowanie akcji na giełdzie pomagało również w ten sposób, że przestaliśmy być postrzegani w krajach Europy Zachodniej jako oligarchiczna firma, zbudowana na łapówkach. Ta transparentność konieczna w przypadku spółek giełdowych otworzyła nam drogę do podpisywania kontraktów wartych miliony dolarów” – wspominał prezes Comarchu.

Najważniejsze wydarzenia na GPW

Wydarzenia o największym znaczeniu dla giełdy, jakie wskazali paneliści to:

 • 1991 – pierwsza sesja giełdowa na GPW.
 • 1994 – pęknięcie bańki spekulacyjnej w 1994 roku, kiedy to ceny najpierw wzrosły 20-krotnie, by następnie spaść o 70 proc.
 • 1994 – przyjęcie GPW do Międzynarodowej Federacji Giełd Papierów Wartościowych, jako pierwszej giełdy z Europy Środkowo-Wschodniej. Członkami wprowadzającymi były giełdy nowojorska i frankfurcka.
 • 1996 – rozpoczęcie obrotu akcjami pierwszych pięciu spółek w systemie notowań ciągłych. Po raz pierwszy notowano na GPW świadectwa udziałowe NFI.
 • 1997 – Jako pierwsza giełda z krajów Europy Środkowo-Wschodniej, GPW otrzymała status desygnowanego rynku zagranicznego nadany przez Amerykańską Komisję Papierów. Wartościowych i Giełd. W tym samym roku liczba rachunków inwestycyjnych przekroczyła milion.
 • 2000 – Uruchomienie nowego systemu transakcyjnego WARSET (Warsaw Stock Exchange Trading System), który był identyczny z działającymi na giełdach w Paryżu, Amsterdamie i Brukseli.
 • 2000 – przeprowadzka GPW do nowej siedziby, przy ul. Książęcej 4 w Warszawie.
 • 2002 – wprowadzenie w życie zasad ładu korporacyjnego dla spółek notowanych na GPW, pod nazwą „Dobre praktyki w spółkach publicznych w 2002”.
 • 2007 – powołanie rynku dla młodych spółek – NewConnect, wzorowanego na doświadczeniach giełdy londyńskiej. Do końca pierwszego roku funkcjonowania rynku zadebiutowały na nim 24 spółki. GPW rozpoczęła również obliczanie wartości indeksu NCIndex.
 • 2009 – uruchomienie rynku Catalyst, czyli rynku instrumentów dłużnych. Pierwszego w Polsce zorganizowanego systemu obrotu przeznaczonego dla obligacji korporacyjnych, komunalnych i skarbowych, listów zastawnych i innych instrumentów dłużnych.
 • 2008-2009 – prześcignięcie giełdy wiedeńskiej pod względem wielkości obrotów, liczby notowanych spółek oraz kapitalizacji. Giełda w Wiedniu, działająca nieprzerwanie od 200 lat, jest wzorem dla rynków całego regionu Europy.
 • 2010 – wprowadzenie na giełdę akcji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Debiut ten został uznany przez prestiżowy miesięcznik „Euromoney” za jedno z najważniejszych wydarzeń 2010 r. na rynkach finansowych Europy Środkowo-Wschodniej. „W ciągu minionych lat cztery razy raportowałem akcjonariuszom zysk powyżej 150 mln zł” – podkreślał prezes GPW Marek Dietl.
 • 2013 – wdrożenie nowego systemu transakcyjnego UTP– (Universal Trading Platform). Ten system wykorzystywały już wcześniej giełdy w Nowym Jorku, Paryżu, Lizbonie i Amsterdamie. UTP w porównaniu z dotychczas używanym systemem WARSET był znacznie szybszy i miał o wiele większą przepustowość.
 • 2018 – zakwalifikowanie polskiej giełdy do grona 25. rynków rozwiniętych przez agencje indeksowe FTSE/Russell i STOXX. W tym gronie znajdują się m.in. Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Niemcy, Francja i Japonia.
 • 2019 – rozpoczęcie budowy własnego systemu transakcyjnego, przy wsparciu finansowym Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR). Projekt ten jest jedną z inicjatyw strategicznych #GPW2022 i przybliża giełdę do miana spółki technologicznej.
 • Źródło informacji: PAP MediaRoom

Źródło: PAP MediaRoom

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *